Ετικέτα: 2017-18

Εγγραφή μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατά το Σχολικό Έτος 2017-18.

Εγγραφή μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατά το Σχολικό Έτος 2017-18. Σας ενημερώνουμε ότι για την λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος, ο ελάχιστος αριθμός είναι 14 φοιτώντες μαθητές. Η δήλωση εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πρέπει να...