Εγγραφή μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατά το Σχολικό Έτος 2017-18.

Εγγραφή μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατά το Σχολικό Έτος 2017-18.

Σας ενημερώνουμε ότι για την λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος, ο ελάχιστος αριθμός είναι 14 φοιτώντες μαθητές.

Η δήλωση εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένη, μαζί με τα δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 12 Ιουνίου 2017.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

  1. Οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
  2. Οι μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως, πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις / ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.

Τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00 – 8:00) δύναται να συγκροτείται όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης (7:00 – 8:00) είναι 10 φοιτώντες μαθητές.

Προσοχή: Οι γονείς των μαθητών που φοιτούν ήδη στο Ολοήμερο Πρόγραμμα το σχολικό έτος 2016-17 και επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα το σχολικό έτος 2017-18 πρέπει να καταθέσουν στο Σχολείο νέα δήλωση εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...