Κατηγορία: Υ.Δ.

Ο Μικρός Πρίγκιπας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ O υπογραφόμεν… (ονοματεπώνυμο γονέα)……………………………………………………………………………. γονέας τ…. μαθητ…. (ονοματεπώνυμο μαθητή)………………………………………………………………………. της …. τάξης του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας δ η λ ώ ν ω υ π ε ύ θ υ ν α ότι...

Υ.Δ. Εκδρομής στη Βουλή 3-12-19

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ Τον κ. Δ/ντή  του 1ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας O   υπογραφόμεν…    (ονοματεπώνυμο γονέα)……………………………………………………………………….……  γονέας τ…. μαθητ….     (ονοματεπώνυμο μαθητή)……………………………………………………………………………………. της…….τάξης του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας δ  η λ ...

Υπεύθυνη Δήλωση Εκδρομής Β’ τάξης στις 18/11/19

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ Τον κ. Δ/ντή του 1ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας O υπογραφόμεν… (ονοματεπώνυμο γονέα)…………………………………………… γονέας τ…. μαθητ…. (ονοματεπώνυμο μαθητή)………………………………………. της…….τάξης του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας δ η λ ώ ν ω υ...