Υπεύθυνη Δήλωση Εκδρομής Β’ τάξης στις 18/11/19

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δ/ντή του 1ου 12/θέσιου

Δημοτικού Σχολείου Παραλίας

O υπογραφόμεν… (ονοματεπώνυμο γονέα)……………………………………………

γονέας τ…. μαθητ…. (ονοματεπώνυμο μαθητή)……………………………………….

της…….τάξης του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας

δ η λ ώ ν ω υ π ε ύ θ υ ν α

ότι επιτρέπω στ…. γιο/κόρη μου να πάρει μέρος στην προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει η τάξη του/της, τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019, στο θέατρο ACT και στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα.

Τιμή εισιτηρίου 6 ευρώ (4 ευρώ είσοδος στο θέατρο και 2 ευρώ η μετακίνηση.

Παραλία , 05/11/2019

. Δηλ……

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...