Ο Μικρός Πρίγκιπας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

O υπογραφόμεν… (ονοματεπώνυμο γονέα)…………………………………………………………………………….
γονέας τ…. μαθητ…. (ονοματεπώνυμο μαθητή)……………………………………………………………………….
της …. τάξης του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας

δ η λ ώ ν ω υ π ε ύ θ υ ν α

ότι επιτρέπω στ…. γιο μου/κόρη μου να πάρει μέρος στην προγραμματισμένη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει η τάξη του/της, την Τετάρτη 26/2/2020, στο Μηχανουργείο για να παρακολουθήσει την θεατρική παράσταση “Ο μικρός πρίγκιπας”.

Τιμή εισιτηρίου 5,5 ευρώ (2,5 ευρώ η μετακίνηση , 3 ευρώ το εισιτήριο).

Σημείωση:

Στα 3 αδέρφια θα πληρώσουν τα 2 το εισιτήριο του θεάτρου, κανονικά όμως το εισιτήριο του λεωφορείου.

Παραλία , 27/1/2020
…. Δηλ……

ΜικρόςΠρίγκιπαςM

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...