Διδακτικό ωράριο 2016-17

Το 1ο Δημοτικό Παραλίας είναι 12θέσιο ολοήμερο δημοτικό σχολείο.

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ  Σχ. Έτους 2016-17

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

08:00-08:10

10′

Υποδοχή μαθητών

08:10-09:40

90′

1η διδακτική περίοδος

09:40-10:00

20′

Διάλειμμα

10:00-11:30

90′

2η διδακτική περίοδος

11:30-11:45

15′

Διάλειμμα

11:45-12:25

40′

5η διδακτική ώρα

12:25-12-35

10′

Διάλειμμα

12:35-13:15

40′

6η διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13:15-13:20

5′

Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13:20-14:00

40′

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

(Σίτηση)

14:00-14:15

15′

Διάλειμμα

14:15-15:00

45′

2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

(μελέτη-προετοιμασία)

15:00-15:15

15′

Διάλειμμα

15:15-16:00

45′

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

(Επιλογή διδακτικού αντικειμένου ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)

ΛΗΞΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

1ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας
Ακάδαντα 1, Παραλία
τηλ./φαξ: 2610520184
mail[παπάκι]1dim-paral.ach.sch.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...