ΣΧOΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ωράριο λειτουργίας βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί με την παρουσία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών που έχουν οριστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Για το σχολικό έτος 2022-23 η λειτουργία ορίστηκε από Δευτέρα-Παρασκευή στο πρώτο διάλειμμα (09:40-10:00).  

Κάθε εκπαιδευτικός, με τους μαθητές/τριες του τμήματός του, μπορεί να έχει πρόσβαση στο χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης και εκτός των τακτικών ωρών λειτουργίας της, μετά από συνεννόηση με την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης.                                                               

Κανονισμός λειτουργίας βιβλιοθήκης

  • Μέλη της βιβλιοθήκης μπορούν να γίνουν οι μαθητές/τριες του σχολείου μας. Τα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης και μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει είτε στα ράφια, είτε μέσω ειδικού προγράμματος Η/Υ με τη βοήθεια των υπευθύνων.
  • Για κάθε μέλος της βιβλιοθήκης εκδίδεται κάρτα δανεισμού, μέσω της οποίας ο χρήστης έχει το δικαίωμα να δανείζεται το υλικό.
  • Κάθε μαθητής/τρια θα έχει τη δυνατότητα να δανείζεται το βιβλίο που θα διαλέξει ακολουθώντας το πρόγραμμα της βιβλιοθήκης. Οι μαθητές/τριες μπορούν να δανείζονται βιβλία για 15 μέρες. Αν κάποιος επιθυμεί ανανέωση του δανεισμού, οφείλει να δηλώσει το αίτημά του την ημέρα που λήγει ο δανεισμός. Όσοι χρήστες είναι χρεωμένοι με ληξιπρόθεσμα βιβλία δεν έχουν το δικαίωμα άλλου δανεισμού.
  • Τα μέλη, στο χώρο, τηρούν απόλυτη ησυχία και δεν επιτρέπεται το ποτό και το φαγητό.
  • Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν. Ζωγραφιές, υπογραμμίσεις και κάθε είδους σημειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται. Αν ένα βιβλίο χαθεί ή καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί.                                               

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...