ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)  ή θετικού αποτελέσματος εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου να ενημερώνουν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τον Διευθυντή του σχολείου κο Σταυρόπουλο στο τηλέφωνο του σχολείου(2610520184) ή στο κινητό(693 691 9140).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4187 της 10/09/2021 με θέμα τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ θα πρέπει να εφαρμόζονται τα παρακάτω μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας

 • Η χρήση μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες του σχολείου στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου και στα μέσα μεταφοράς μαθητών.
 • Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/άθλησης. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την  χρήση μάσκας δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του.
 • Από την υποχρεωτική χρήση μάσκας εξαιρούνται κατηγορίες μαθητών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 2 του ΦΕΚ.

Υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test):

 • Οι μαθητές/τριες 12 ετών και άνω, οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, καθώς και οι μαθητές /τριες έως 12 ετών που κατέχουν βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου εισέρχονται στο σχολείο με την επίδειξη αυτών.
 • Όλοι οι υπόλοιποι μαθητές εισέρχονται στο σχολείο με την επίδειξη αρνητικού self test.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες προμηθεύονται τα self test δωρεάν από το φαρμακείο. 
 • Τα self test διενεργούνται κατ΄οίκον δύο φορές την εβδομάδα, έως και 24 ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και  αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική κάρτα για COVID-19» δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν τη σχολική κάρτα και ο μαθητής/τρια τη φέρνει στο σχολείο. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και  χειρόγραφα από τους γονείς (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του ΦΕΚ)
 • Οι μαθητές επιδεικνύουν την κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας κάθε Τρίτη και Παρασκευή και τη φέρουν μαζί τους μέχρι τη διενέργεια του επόμενου self test.
 • Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα, δεν γίνεται δεκτός και παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί στο σχολείο για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου τον/την παραλάβουν οι γονείς/κηδεμόνες.
 • Αν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό, οι γονείς/κηδεμόνες εκδίδουν από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος και μεταβαίνουν εντός 24 ωρών σε δημόσια δομή για  (μπορούν να μεταβούν και σε ιδιωτική δομή με δική τους επιβάρυνση). Από τη στιγμή που το self test βγει θετικό και όσο περιμένουν τo αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου, ο/η μαθητής/τρια και οι οικείοι του/της παραμένουν σε κατ’οικον περιορισμό.

Διαχείριση μεμονωμένων περιστατικών COVID-19

 • Εάν ένας/μια μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.
 • Σε περίπτωση που ένας μαθητής/τρια βρίσκεται στη σχολική μονάδα, ο υπεύθυνος COVID-19 της σχολικής μονάδας επικοινωνεί με την οικογένεια για παραλαβή του/της μαθητή/τριας. Μέχρι την παραλαβή του/της παραμένει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση πρέπει να γίνει διαγνωστικό τεστ για COVID-19. Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση, δεν συστήνεται η διενέργεια self test.  Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον, ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία της. Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19, τότε ο/η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την ύφεση των συμπτωμάτων. Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου(self-test), ενώ δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Εάν από την ιατρική αξιολόγηση προκύπτει ότι ο/η μαθητής/τρια είναι ύποπτο κρούσμα διενεργείται διαγνωστικό τεστ για COVID-19. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκε τεστ παρά τις συστάσεις, δεν πρέπει να προσέλθει στο σχολείο για δέκα (10) ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και μέχρι να έχουν συμπληρωθεί τρία (3) εικοσιτετράωρα απυρεξίας χωρίς τη λήψη αντιπυρετικού και να έχουν βελτιωθεί τα συμπτώματα. Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.
 • Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος του διαγνωστικού εργαστηριακού ελέγχου,  ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID -19 (στο σχολείο μας ενημερώνετε τον Διευθυντή κο Σταυρόπουλο)

Ο/η μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον δέκα (10)ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο τριών (3) εικοσιτετραώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών και τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ και δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής βεβαίωσης.

Στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος θεωρούνται:

α) Οι μαθητές/τριες που ανήκουν στο ίδιο τμήμα με το επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 και συνυπήρξαν μαζί του στην τάξη κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν.

β) Οι μαθητές/τριες που ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα με το επιβεβαιωμένο κρούσμα αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα κλπ) κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν, εφόσον η κοινή παρακολούθηση διήρκησε τουλάχιστον 2 διδακτικές ώρες έστω και όχι συνεχόμενα.

γ) Οι μαθητές/τριες που στο τμήμα τους δίδαξε εκπαιδευτικός που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν σε τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα εφόσον η διδασκαλία διήρκησε τουλάχιστον 2 διδακτικές ώρες έστω και όχι συνεχόμενα.

δ) Μαθητής/τρια ή μέλος του προσωπικού που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με επιβεβαιωμένο κρούσμα κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν σε απόσταση μικρότερη του 1,5 μέτρου, για χρονικό διάστημα 15 λεπτών και άνω και χωρίς σωστή χρήση της μάσκας εκ μέρους έστω και ενός εκ των δύο σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του σχολείου.

ε ) Μαθητής/τρια ή μέλος του προσωπικού που είχε άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο της μεταδοτικότητας.

στ) Μαθητής/τρια ή μέλος του προσωπικού που είχε επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος.

ζ) Οι μαθητές/τριες και τα μέλη του προσωπικού που κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων κινήθηκαν προς ή από το σχολείο μαζί με το επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ίδιο ταξί ή ανάλογο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο.

  Οι στενές επαφές καταγράφονται από τον υπεύθυνο COVID-19 του σχολείου και συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους και δεν μπαίνουν σε κατ’ οίκον απομόνωση με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν μια διαδικασία αυξημένου ελέγχου όπως αυτή ορίζεται στο ΦΕΚ και στις οδηγίες τον ΕΟΔΥ.

α) Εάν πρόκειται για ανεμβολίαστους μαθητές/τριες ή μέλη του εκπ/κού και λοιπού προσωπικού ή άτομα χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, υποβάλλονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, επιπλέον των δύο self test ανά εβδομάδα για τους μαθητές (και rapid-test για το προσωπικό), σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid-test), που θα παρέχεται χωρίς κόστος, σε δημόσιους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δύο φορές στο διάστημα των 7 ημερών μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Διευκρινίζεται ότι αποδεκτά είναι και τα rapid test που μπορεί να πραγματοποιηθούν ιδία δαπάνη σε ιδιωτικά εργαστήρια.

Ειδικότερα: Ως ημέρα 0 υπολογίζεται η μέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Την ημέρα 0 έως 1 καθώς και την ημέρα 7 μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα, οι στενές επαφές πρέπει να κάνουν rapid test. Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές/τριες μεταβαίνουν στις δημόσιες δομές για τη διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου επιδεικνύοντας βεβαίωση από τον Διευθυντή του σχολείου ότι αποτελούν στενή επαφή.

Τις ημέρες 3 και 5, οι ανεμβολίαστοι μαθητές υποβάλλονται στον τακτικό τους έλεγχο με self test. Τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου προσκομίζονται κάθε φορά και καταγράφονται από τον υπεύθυνο COVID-19 του σχολείου ο οποίος τα καταχωρίζει στη φόρμα ιχνηλάτησης. Μετά την πάροδο της επταήμερης περιόδου συστηματικής εργαστηριακής παρακολούθησης, τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία των στενών επαφών, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ επιστρέφουν στην διαδικασία τακτικού ελέγχου. 

β) Εάν πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες εντός του τελευταίου εξαμήνου μαθητές/τριες ή μέλη του προσωπικού, υποβάλλονται σε προληπτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) 2 φορές και ειδικότερα την ημέρα 0 έως 1 και την ημέρα 7 μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα. Μετά την πάροδο της επταήμερης παρακολούθησης, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικοί και έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ δεν χρειάζεται να κάνουν κανέναν περεταίρω έλεγχο.

 • Οι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος πρέπει να παρακολουθούν στενά την υγεία τους και να υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση για ενδεχόμενη εκδήλωση συμπτωμάτων για 14 ημέρες μετά την έκθεση. Στην περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων πρέπει να υποβληθούν άμεσα σε νέο εργαστηριακό έλεγχο, κατά προτίμηση μοριακό τεστ ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, με rapid test.
 • Οι στενές επαφές πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με ευάλωτα άτομα για διάστημα 14 ημερών και να τηρούν σχολαστικά όλα τα μέτρα πρόληψης διασποράς του ιού.  

Ειδικές περιπτώσεις στενών επαφών: μαθητές σε κοντινή θέση με κρούσμα, ενδοοικογενειακή στενή επαφή

Μαθητές ανεμβολίαστοι ή χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο 6μηνο που:

 • ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19
 • ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα στην ίδια αίθουσα (π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα κλπ.) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας του κρούσματος (48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και 10ημέρες μετά από αυτήν) εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον μία διδακτική ώρα
 • μετακινήθηκαν με το ίδιο ταξί ή άλλο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο

ΚΑΙ κάθονταν σε κοντινή θέση, όπως: στη διπλανή θέση του ίδιου θρανίου, στο μπροστινό ή πίσω θρανίο, στο πλαϊνό θρανίο (εάν υπάρχει και η απόσταση είναι <1,5 μέτρου), θα πρέπει να υποβάλλονται σε rapid test τις ημέρες 0 έως 1 και 7, από την τελευταία επαφή με το κρούσμα καθώς και σε self test καθημερινά στο μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο rapid test. Δηλαδή, η ομάδα αυτή των μαθητών, επειδή θεωρούνται αυξημένου κινδύνου, διενεργούν 5 self tests μεταξύ ημέρας 0-1 και 7ης αντί για δύο.

Μαθητές πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός του τελευταίου 6μήνου: Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη κατηγορία στενών επαφών.

Ανεμβολίαστοι μαθητές ή μέλη του προσωπικού ή άτομα χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο 6μηνο, που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος του οικογενειακού τους περιβάλλοντος ή ατόμου με το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, λόγω της συνεχιζόμενης και υψηλού κινδύνου έκθεσης, θα πρέπει να ακολουθούν τη διαδικασία της 10ήμερης καραντίνας από την τελευταία επαφή με το κρούσμα και επιστροφή στις σχολικές δραστηριότητες την 11η ημέρα, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικοί, και με αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου (ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου ή μοριακό τεστ PCR) τη 10η ημέρα. Εάν το τεστ είναι αρνητικό γίνεται άρση της καραντίνας αλλά τα άτομα οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας και να παρακολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι και την ολοκλήρωση των 14 ημερών. Εάν το τεστ είναι θετικό ακολουθείται το ισχύον πρωτόκολλο για την απομόνωση των κρουσμάτων COVID-19 χωρίς να απαιτείται επανάληψη του τεστ.

Η συνέχιση της λειτουργίας των σχολείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας – που αναμένεται ότι θα συνεχιστεί κατά τους επόμενους μήνες – είναι εξαιρετικά σημαντική και αποτελεί προτεραιότητα για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας στη σωματική και ψυχική υγεία, στην κοινωνική και ακαδημαϊκή εξέλιξη των παιδιών καθώς και στην άμβλυνση των ανισοτήτων. Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή πολλαπλών μέτρων προφύλαξης που λειτουργούν ως σύνολο.

(ΦΕΚ 4187/ 10-9-2021 τ.Β΄  & Οδηγίες ΕΟΔΥ «COVID-19: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ», 10-9-2021)

Ο διευθυντής του Σχολείου         

    Σταυρόπουλος Σταύρος                                                                                            

  Οι υπεύθυνες Covid-19

            Βασιλοπούλου Βασιλική

            Μπουρότσικα Αγγελική

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...