ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ A’ΤΑΞΗ

Αγαπητοί γονείς  και κηδεμόνες,  

λαμβάνοντας  υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 35 της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90) ,οι αιτήσεις εγγραφών στην Α ΄τάξη  στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020.

Στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.Η εγγραφή των μαθητών θα γίνεται με τη φυσική παρουσία των γονέων στο σχολείο.

Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός  παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες να επικοινωνήσουν πριν με τη σχολική μονάδα κατά τις ώρες 08:30- 11:30.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α ́τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

  • Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού.
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται  η διεύθυνση κατοικίας  του/της μαθητή/τριας. (λογαριασμός ΔΕΚΟ)

Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα συμπληρωθούν από τους γονείς κατά την προσέλευσή τους στη σχολική μονάδα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...