ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τη Δευτέρα 10-05-2021 ξεκινάει ξανά η δια ζώσης διαδασκαλία. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5/05/2021 αρ.φυλλου 1825 και την υπ´αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.27707 Υπουργική Απόφαση είναι υποχρεωτική ή διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον Covid-19 (self test) για όλους τους μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό του σχολείου. Το αυτοδιαγωνιστικό τεστ κορωνοϊού παρέχεται δωρεάν και διενεργείται πριν την έναρξη των μαθημάτων της Δευτέρας. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις ώρες πριν την προσέλευση στην σχολική μονάδα. Γονείς,  μαθητές, εκπαιδευτικοί και το προσωπικό των σχολείων παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ, τον προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). Το πρώτο τεστ θα είναι διαθέσιμο στα φαρμακεία από σήμερα, Τετάρτη 5 Μαΐου. Οι μαθητές καλούνται να κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους με τη βοήθεια του γονέα/ κηδεμόνα τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr/, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet.Αν το self-test είναι αρνητικό:Σχολική κάρτα: Για τους μαθητές/τριες θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα μαθημάτων ή οι γονείς θα κάνουν χειρόγραφη δήλωση σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας.Αν το self-test είναι θετικό: Θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή. Το παιδί θα παραμένει στο σπίτι και οι γονείς θα ενημερώνουν το σχολείο. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο μαθητής/τρία μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο. Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα. Μέχρι να έρθουν οι γονείς να παραλάβουν το μαθητή/τρια,  αυτός/ή θα βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Κατα την παραλαβή του/της θα γίνεται ενημέρωση στους γονείς από τον εκπαιδευτικό Covid ή το διευθυντή του σχολείου σχετικά με την αναγκαιότητα τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων, όπως αυτά προβλέπονται στις εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις. 
Τέλος, θα θέλαμε να συμβουλεύτε τα παιδιά σας για τη χρήση της μάσκας, καθώς και τη συνεχή τήρηση των κανόνων υγιεινής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των μελών της εκπαιδευτικής μας κοινότητας. 
Για τυχόν απορίες σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των τεστ, μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τις οδηγίες χρήσης:https://www.youtube.com/watch?v=uqy9EtE1uuE   

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...