ΝΕΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ.

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές που φοιτούν στο Ολοήμερο τμήμα του σχολείου μας και μεταφέρονται το πρωί  με ταξί μπορούν να δηλώσουν την ώρα αποχώρησης του Ολοήμερου (15:00 ή 16:00 ) για να επιστρέφουν στο σπίτι ξανά με ταξί.

Όσοι μαθητές θα δηλώσουν να αποχωρούν από το Ολοήμερο με ταξί (στις 15:00 ή 16:00) δε θα έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από τη σχολική μας μονάδα με ταξί στις 13:15 αλλά θα φεύγουν με τη συνοδεία των γονέων & κηδεμόνων τους. Οι νέες μεταφορές του Ολοήμερου θα ξεκινήσουν όταν  εγκριθούν από την περιφέρεια Δ. Ελλάδας. Μέχρι τότε δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή.

Παρακαλούμε να σημειώσετε την ώρα αποχώρησης, σε ένα από τα παρακάτω κουτάκια και να επιστραφεί η δήλωση το αργότερο μέχρι Δευτέρα 19/09/2022.

Ονοματεπώνυμο μαθητή:

Τάξη – Τμήμα: 

Ονοματεπώνυμο γονέα:

Υπογραφή γονέα:

 

Αποχώρηση από Ολοήμερο 15:00

 

Αποχώρηση από Ολοήμερο 16:00

 

Αποχώρηση από Ολοήμερο με δική μου συνοδεία

                                                                                                                 -Ο-

                                                                                                    Δ/ντής του Σχολείου                                

                                                                                          Σταυρόπουλος Σταύρος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...