Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο ΚΑΣΠ μέσω ΕΣΠΑ

Αγαπητοί / Αγαπητές, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για μία νέα πρόσκληση για υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για ωφελούμενους στο Πρόγραμμα του Χατζηπατέρειου Κέντρου Αποκατάστασης και Στήριξης Παιδιού (ΚΑΣΠ) που λειτουργεί το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας (ΙΚΕ) που ξεκινά από σήμερα και ολοκληρώνεται στις 24/03/2022.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και η φοίτηση είναι δωρεάν, αφορά Πρόγραμμα Ημερήσιας Φροντίδας και Αποκατάστασης και απευθύνεται σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και συνοδά προβλήματα, ηλικίας έως 12 ετών.

Παρακαλούμε θερμά, όταν είναι εφικτό, ενημερώστε τυχόν άτομα ή φορείς που ίσως ενδιαφέρονται για τη σχετική ανακοίνωση.

Το παρόν, βεβαίως, έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας www.kasp.gr και στην ιστοσελίδα www.noesi.gr.

Με εκτίμηση,

 ΆΓΓΕΛΟΣ Γ. ΚΟΥΤΟΥΜΆΝΟΣ

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ Κ.Α.Σ.Π.

www.linkedin.com/in/agkou 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΣΕ-ΚΔΗΦ-ΧΑΤΖΗΑΠΑΤΕΡΕΙΟ-ΚΑΣΠ-Μάρτιος-2022.docx

ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΣΕ-ΚΔΗΦ-ΧΑΤΖΗΑΠΑΤΕΡΕΙΟ-ΚΑΣΠ-Μαρτιος-2022.docx

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΣΕ-ΚΔΗΦ-ΧΑΤΖΗΑΠΑΤΕΡΕΙΟ-ΚΑΣΠ-Μάρτιος-2022.docx

Η εικόνα καταργήθηκε από τον αποστολέα.
              Φωτογραφία Αγγέλου Κουτουμάνου, κοινωνικού
              λειτουργού (NOESI.gr).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...