Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

 Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υλοποιεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σχολικών ετών 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020, πρόγραμμα σίτισης σε Δημοτικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ……………………………………………….

Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σχολικών ετών 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020» απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών προεπιλεγμένων σχολείων. Η προσφορά στο σχολείο δωρεάν φρούτων, λαχανικών και γάλακτος  περιλαμβάνει σημαντικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, όπως η ενίσχυση θετικών στάσεων των μαθητών ως προς τις διατροφικές τους συνήθειες , η ενίσχυση της εκπαίδευσης και η αλλαγή των διαιτητικών συμπεριφορών στην κατεύθυνση της αναχαίτισης του επιδημικού φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας.

Για τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σχολικών ετών 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020», ζητείται η ενυπόγραφη συγκατάθεσή σας την οποία θα επιστρέψετε στο Σχολείο.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ……………..…………..………………………….. δηλώνω υπεύθυνα ότι δέχομαι το παιδί μου ………………………………………………………………….……, μαθητής/τρια της …. Τάξης, του …… Δημ. Σχολείου………………………, να παραλαμβάνει από το Σχολείο φρούτα, λαχανικά και γάλα  στο πλαίσιο του προγράμματος με θέμα : «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σχολικών ετών 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020» που υλοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δηλώνω επίσης, ότι το παιδί μου δεν έχει / έχει (υπογραμμίστε κατάλληλα) αλλεργία, δυσανεξία σε συγκεκριμένες τροφές.

Σε περίπτωση που έχει κάποια αλλεργία-δυσανεξία, γράψτε, εφόσον γνωρίζετε κάποιο από  τα ανωτέρω που την προκαλούν:…………………………………………………………………………………..

….. , …./… /2018

 

Υπογραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...