ΜΟΥΣΙΚΑ , ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Συνημμένα_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧ-_2022_23

ΕΞΕ-43820-2022-Διαδικασία-εισαγωγής-μαθητών-στην-Α-τάξη-Γυμνασίου-των-Μουσικών-Σχολείων-για-το-σχολικό-έτος-2022_2023

Εγκύκλιος-117162_ΕΓΓΡΑΦΕΣ_ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ-Ν4800

ΕΞΕ-43822-2022-Διαδικασία-εισαγωγής-των-μαθητών-στην-Α-τάξη-Γυμνασίου-των-Καλλιτεχνικών-Σχολείων-για-το-σχολικό-έτος-2022_2023

Συν_43822_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ-ΣΧΟΛΕΙΑ-_2022_2023

Εγκύκλιος-117162_ΕΓΓΡΑΦΕΣ_ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ-Ν4800-1

ΑΡΙΘΜΟΣ-ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ-ΣΤΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΚΑΙ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ-ΛΥΚΕΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ-ΣΧΟΛΙΚΟΥ-ΕΤΟΥΣ-2022-2023

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...