ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Σας  ενημερώνουμε ότι όλοι οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών της Α’ τάξης του σχολείου μας παρακαλούνται να κάνουν εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Για τη διαδικασία εγγραφής ακολουθήστε προσεχτικά τα παρακάτω βήματα:

– Η εγγραφή γίνεται από τον γονέα/κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας ακολουθώντας τον σύνδεσμο:  https://register.sch.gr/students/ .

– Κατά την εγγραφή  θα σας ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου) του/της
μαθητή/μαθήτριας, ο οποίος είναι σημειωμένος στο πρόχειρο μπλε τετράδιο του κάθε μαθητή.

–  Κατά την εγγραφή σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο είναι αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης e-mail και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.

– Στο πεδίο «Τμήμα» πρέπει να οριστεί ο αριθμός 1 ή 2 , ανάλογα με το τμήμα στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/ μαθήτρια του σχολείου.

– Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας αποστέλλεται
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής. 

Η εγγραφή όλων των μαθητών είναι υποχρεωτική, καθώς οι μαθητές/μαθήτριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου θα έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης. Παρακαλούμε όλοι οι γονείς/ κηδεμόνες να μεριμνήσουν άμεσα για την εγγραφή των μαθητών/μαθητριών του σχολείου.

        Ο Δ/ντής

Σταυρόπουλος Σταύρος  

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...