ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-selftest

1ο 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ    ΠΑΡΑΛΙΑΣ                

          ΠΡΟΣ : τους κ.κ. γονείς και  κηδεμόνες των μαθητών/τριών του  σχολείου μας.

Σύμφωνα με την νέα υπ’ αριθμό Γ.Π.οικ./66036 Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε στις 26-10-2021, από τη Δευτέρα 3/11/2021 οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ τριών που φοιτούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παύουν να δηλώνουν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) στην ιστοσελίδα https://self-testing.gov.gr/ και πλέον είναι υποχρεωμένοι να επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr. Εκεί αφού επιλέξουν την κατηγορία «Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής» και, ακολούθως την κατηγορία «Δήλωση Self Test Μαθητών/τριών  – Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19», στη συνέχεια συνδέονται με τη χρήση των κωδικών taxisnet.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα edupass.gov.gr σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον Διευθυντή του Σχολείου.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα edupass.gov.gr σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία οι γονείς/κηδεμόνες εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, ο/η μαθητής/τρια μεταβαίνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή για διενέργεια rapid test.

Η διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) εξακολουθεί να γίνεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη βράδυ και οι μαθητές/τριες επιδεικνύουν τη σχολική κάρτα κάθε Τρίτη και Παρασκευή πρωί.

Οι μαθητές/τριες , οι οποίοι/ες έχουν νοσήσει δηλώνουν μόνο μία φορά το ονοματεπώνυμό τους στην πλατφόρμα βρίσκοντας την επιλογή ‘νόσησης τελευταίου εξαμήνου’.

 Η παραπάνω διαδικασία ξεκινά από σήμερα 3/11/2021 και είναι υποχρεωτική, καθώς η σχολική μονάδα θα έχει πρόσβαση στη νέα πλατφόρμα δήλωσης αποτελεσμάτων self test (edupass.gov.gr) και θα ελέγχει την καταγραφή του αποτελέσματος.

Ο διευθυντής του Σχολείου

Σταυρόπουλος Σταύρος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...