Επιλογή σημαιοφόρων και παραστατών

Σήμερα 17 Οκτωβρίου, ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων και των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης έγινε κλήρωση επιλογής σημαιοφόρων και παραστατών για το σχολικό έτος 2017-18.

Για τη Σχολική Εορτή τη 28ης Οκτωβρίου κληρώθηκε το δεύτερο τμήμα (ΣΤ2) και για τη Σχολική Εορτή της 25ης Μαρτίου κληρώθηκε το πρώτο τμήμα (ΣΤ1).

Με κλήρωση μεταξύ των μαθητές κάθε τμήματος χωριστά επιλέχθηκαν οι παρακάτω:

28η Οκτωβρίου

Σημαιοφόρος:  Γ. Κ.

Παραστάτης Δεξιά:  Σ. Ρ.

Παραστάτης Αριστερά: Σ. Λ.

Παραστάτης Πίσω κέντρο: Α. Υ.

Παραστάτης Πίσω Δεξιά: Δ. Ν.

Παραστάτης Πίσω Αριστερά: Β. Λ.

Κατάθεση στεφάνου: Μ.-Α. Σ.

25η Μαρτίου

Σημαιοφόρος: Σ. Κ.

Παραστάτης Δεξιά: Α. Γ.

Παραστάτης Αριστερά: Π.-Τ. Α.

Παραστάτης Πίσω κέντρο: Δ. Α.

Παραστάτης Πίσω Δεξιά: Ζ. Δ.

Παραστάτης Πίσω Αριστερά: Α.-Ν. Ζ.

Κατάθεση στεφάνου: Χ. Α.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...